вторник, 17 септември 2013 г.

ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕТО

ОЧАКВАЙТЕ
НОВ ГРАФИК - ОКТОМВРИ 2013

Продължаваме записванията на хора
от всички възрасти за групи по:

АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО
БАЛЕТНА АЕРОБИКА
ВОКАЛНА ФОРМАЦИЯ
DANCE Fitness - Sentao
ИНДИВИДУАЛНО ПЕЕНЕ и ПИАНО
ЙОГА
НАРОДНИ ТАНЦИ
 МЮЗИКЪЛ
СОЛФЕЖ
PILATES
SALSA On2
STRETCHING
ZUMBA

087 8366 504
088 5459 355
089 7312 460