понеделник, 22 септември 2014 г.

АРТ ТАЙМС деца - ОТКРИВАНЕ 2014/15СЕЗОН 2014/15
ТАЙМС ДЕЦА

ОТКРИВАНЕ 28.09.2014
от 13 до 18:00ч

ТЕАТЪР НА СЕНКИТЕ - НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ

КЛАСОВЕ за ДЕЦА до 14год
ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
* ПЛАСТИКА
видове танци и балет, гимнастика
* МУЗИКА
ритмика, солфеж, пеене, инструментознание
* АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО
говорни техники и сценична реч, ролеви игри
* HANDMADE
изработка реквизит, аксесуари, материалознание

ЦЕЛИ на събитието
1. Да стартира "НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ
З
А АРТИСТИЧНИ ДЕЦА", обучаващо
децата
за конкурентоспособни актьори
владеещи музика-танц-актьорство-сценография.
2. Да събере всички заявки за
делнични ТАЙМС курсове в Редута
в един ден, понеже
стойността на месечния
абонамент се определя на комунален принцип,
т.е. колкото повече депозирани заявки
събере даден курс преди той да е стартирал,
толкова по-ниска е неговата цена за отделния посетител.
3. По време на родителската среща
да се внесе яснота по поставените цели,
предпоставяйки хармоничен обучителен процес.

ЦЕНА за деня на откриването:
при предплащане = 20лв/ден, 7лв/час
на място = 30лв/ден, 10лв/час

КАПАЦИТЕТ
Вариант 1 = 3 възрастови групи от по 8 деца
Вариант 2 = 2 възрастови групи от по 12 деца

СРОК
за предварително записване
до 26 Септември или до заемане на местата

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
28.09.2014 от 17:00ч

Подробности на:
087 8366 504
088 5459 355
089 7312 460

ВНИМАНИЕ!
Попълва се и се предава
Бланка за записване!
Хората нямащи възможност да присъстват на 28-ми Септември, участват в определянето на график Октомври-Ноември-Декември САМО срещу подадена предварително "Бланка за записване"