вторник, 3 юни 2014 г.

АКТохолик / ACToholic

АКТохолик / ACToholic
Проект на фондация АРТ ТАЙМС


Актьорски практики 24/7

търсете на


или във FB на


една

среда-катализатор
в полза на
българския freelance актьор

СКОРО! В шест зали в различни райони на София!
Студенти от всички ВУЗ-ове по театър в групи по випуск!
До 240ч уъркшопи и ателиета!
Различни ментори!
Заплащане за всеки студент по 480лв!
Включена застраховка!

087 8830 492
088 5459 355
089 7312 460